Pealkiri: 

Epidemioloogiliste uuringute representatsioon Postimehe ja The Irish Times'i veebiväljaannete artiklites aastal 2009

Autorid: Liiv K
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: meedia, epidemioloogilised uuringud, terviseuuringud
Välja antud: 2010
Avaldamise koht: Tartu
Tüüp: Magistritöö
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Liiv2010.pdf505.3 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Kirjeldus: Käesolev magistritöö kirjeldab võrdlevalt epidemioloogiliste uuringute representatsiooni 2009. aastal Postimees Online'is ja The Irish Times'i veebiväljaandes avaldatud artiklites ning arutleb tulemuste võimalike mõjude ja põhjuste üle.
Töös uuritakse, mis teemadel uuringuid kajastatakse, milliseid eesmärke püütakse uuringute kajastamisega saavutada, kui põhjalikult kirjeldatakse kajastatavate uuringute läbiviimist, kuidas ja milliseid statistilisi näitajad kasutades tuuakse lugejateni uuringute tulemused ning luuakse laiem kontekst tulemuste tõlgendamiseks.