Pealkiri: 

Riigi järelevalve tervishoiuteenuste osutajate üle. Kas järelevalve toetab kvaliteetse tervishoiuteenuse osutamist?

Väljaandja/tellija: Riigikontroll
Märksõnad: tervishoid, tervishoiukorraldus, terviseteenused
Välja antud: 2007
Avaldamise koht: Tallinn
Tüüp: Raport
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Riigikontroll2007.pdf389.82 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Tervisepoliitika rakendamine ja hindamine
Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: Riigikontroll auditeeris Tervishoiuameti, Eesti Haigekassa ja maavanemate tegevust järelevalve tegemisel tervishoiuteenuste osutajate üle. Järelevalve all mõistetakse auditiaruandes Tervishoiuameti ja maavanemate järelevalve funktsiooni tervishoiuteenuste osutajate üle ning Eesti Haigekassa kontrollitegevust lepingupartnerite üle. Auditi eesmärgiks oli hinnata, kas praegune järelevalvesüsteem annab adekvaatset tagasisidet selle kohta, kas tervishoiuteenuse osutajad ja tervishoiuteenused vastavad kehtestatud nõuetele, ravikindlustuse raha kasutatakse sihipäraselt ning järelevalve toetab tervishoiusüsteemi kvaliteedi arengut. Järelevalve iseloom ei saa olla ainult tervishoiuteenuse osutajate juurest vigade otsimine ja nende karistamine, vaid samaväärselt oluline on ka tervishoiuteenuse osutajate ja nende osutatava teenuse kvaliteedi arengu toetamine. Eelnevast tulenevalt käsitleti auditis järelevalve mõlemat poolt.