Pealkiri: 

Healthy inclusion. Perspectives of the providers on participation of migrants in health promotion in Estonia

Autorid: Reile R , Markina A
Väljaandja/tellija: Tartu Ülikool: Tervishoiu instituut
Märksõnad: migratsioon, tervisedendus, ebavõrdsus, võrdsus, tervisepoliitika
Välja antud: 2009
Tüüp: Uuring/analüüs
Failid:
Nimi SuurusFormaat
Reilejt2009_kokkuvõte eesti k.pdf256.22 kBAdobe PDF
Reilejt2009.pdf572.78 kBAdobe PDF
Alamvaldkonnad:Terviseteenuste korraldus, kättesaadavus ja kvaliteet
Kirjeldus: "Tervislik kaasamine" on rahvusvaheline, Euroopa Komisjoni poolt kaasrahastatud projekt, milles osaleb 8 partnerriiki. Projekti eesmärgiks on suurendada sisserändajate kaasatust tervisedenduslikes sekkumistes; kõrvutades nii migrantide kui tervisedendajate arvamusi on projekti ülesandeks koguda teadmisi migrantide tervisedenduse teenuste kasutuse, sellega seonduvate barjääride ning võimaluste kohta. Käesolev dokument kirjeldab tervis-edendajate perspektiive migrantide tervise edendusse kaasatusele. Analüüs tugineb kirjanduse analüüsil, ankeetküsitlusel ning terviseedendajatega läbi viidud intervjuudel. Analüüsil eristati migrantide kaasamisele suunatud praktikaid ja meetmeid sekkumise, organi-satsiooni ja institutsioonaalsel tasandil.

Uuringu teise osaga saate tutvuda raamatukogus aadressil: http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/1842